- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regaty
Wewnętrzne Regaty o Puchar Klubu "Tramp" 2018 r.
Wyniki końcowe


Sternik:
1. Nowak Z.
2. Boratyński W.
3. Słaboń M.
4. Gacka R.
5. Duraj J. 
6. Tywonek J.
7. Poloczek M.
8. Orłowski P.
9. Mieczkowski G.
10. Ratka S.
11. Magiera A
Załoga:
Majczak M. + Kopiczeńska I.
Kopiczeński W. + Fast P.
Tomanek J.
Karaszewski Z.
Zapa M.
Rakoczy M.
Stypa U. + Mierzwińska E.
Mierzwińska E. + Poloczek M.
Mieczkowski
Borg Z.
Magiera A.
Punktacja (miejsce = punkty)
2. 1. 1. 2. 7. = 6,0 pkt. 
3. 5. 2. 1. 2. = 11,7 pkt.
1. 5. 6. 7. 1. = 21,7 pkt.
4. 2. 6. 7. 3. = 28,4 pkt.
8. 3. 6. 3. 5. = 33,1 pkt.
8. 5. 3. 4. 6. = 35,4 pkt.
8. 4. 5. 6. 4. = 37,7 pkt.
5. 5. 6. 5. 7. = 41,7 pkt.
8. 5. 4. 7. 7. = 44,0 pkt.
6. 5. 6. 7. 7. = 46,4 pkt.
7. 5. 6. 7. 7. = 47,7 pkt
 
 
Zasady punktowania:
- przy rozegraniu minimum 5 regat, najgorszy wynik jest odrzucany,
- sternik, który nie wystartował w regatch zajmuje jedno wiecęj niż liczba starujących załóg.
 


 
Wyniki regat nr 5 o "Puchar Komandora" - 22 września 2018 r.
Sternik + załoga
miejsca w bigach, = punkty
 
1. Słaboń M. + Tomanek J.
2. Boratyński W. + Kopiczeński W.
3. Gacka R. + Karaszewski Z.
4. Poloczek M.  Mierzwińska E. + Orłowski P.
5. Duraj J. + Zapa M.
6. Tywonek Z. + Rakoczy M.
2, 1, 2, 1, 2, 2, = 9 pkt.
1, 3, 3, 2, 3, 3, = 20,1 pkt.
4, 4, 5, 3, 4, 1 = 29,7 pkt.
3, 6, 1, 5, 6, 4, = 35 pkt.
5, 5, 4, 4, 1, 6, = 36 pkt.
6, 2, 6, 6, 5, 5,  = 45,6 pkt.
 
 


 
Wyniki regat nr 4 - 2 września 2018 r.
Sternik + załoga
miejsca w bigach, = punkty
 
1. Boratyński W. + Kopiczeński W.
2. Nowak Z. + Majczk M.
3. Duraj J. + Zapa M.
4. Tywonek Z. + Rakoczy M.
5. Orłowski P. + Mierzwińska E.
6. Poloczek M. + Stypa U. 
5, 1, 1, 1, 1, 1, = 0 pkt.
1, 2, 2, DNF, 2, 2, = 12 pkt.
3, 3, 3, 3, 3, DNF = 28,5 pkt.
2, 5, 6, 2, 4, 4, = 32 pkt.
6, 4, 4, 4, DNF, 3 = 41,4 pkt.
4, 6, 5, 5, 5, 5,  = 48 pkt.
 
 


 
Wyniki regat nr 3 - 24 czerwca 2018 r.
Sternik + załoga
miejsca w bigach, = punkty
 
1. Nowak Z. + Majczk M.
2. Boratyński W. + Fast P.
3. Tywonek Z. + Rakoczy M.
4. Mieczkowski G. + Mieczkowski A.
5. Poloczek M. + Mierzwińska E.

1, 1, 2, 1, 1, = 3 pkt.
2, 2, 1, 2, 2, = 12 pkt.
3, 3, 3, 3, 4, = 30,8 pkt.
4, 5, 4, 4, 3, = 39,7 pkt.
5, 4, 5, 5, 5, = 48 pkt.
 
 


 
Wyniki regat nr 2 - 10 czerwca 2018 r.
Sternik + załoga
miejsca w bigach, = punkty
 
1. Nowak Z. + Kopiczeńska I.
2. Gacka R. + Karaszewski Z.
3. Duraj J. + Zapa M.
4. Poloczek M. + Stypa U.
1, 1, 1, 2, =   3,0 pkt.
2, 3, 3, 1, = 14,4 pkt.
3, 2, 2, 3, = 11,7 pkt.
4, 4, 4, 4, = 24,0 pkt
 
 


 
Wyniki regat nr 1- 20 maja 2018 r.
Sternik + załoga
miejsca w bigach, = punkty
 
1. Słaboń M. + Tomanek J.
2. Nowak Z. + Majczak M.
3. Boratyński W. + Kopiczeński W.
4. Gacka r. + Karaszewski Z.
5. Orłowski P. + Poloczek M.
6. Ratka S. + Borg Z.
7. Magiera A. + Magiera A.
3, 4, 7, 1, 1, 1, 1, = 13,7 pkt. (po odrzuceniu najgorszego wyniku)
1, 1, 2, 3, 7, 3, 3, = 20,1 pkt.
2, 2, 3, 2, 2, 2, 7, = 20,7 pkt.
6, 7, 1, 8, 5, 5, 2, = 47,7 pkt.
7, 3, 6, 4, 3, 6, 6, = 54,5 pkt.
4, 6, 5, 5, 4, 7, 4, = 55,7 pkt.
5, 5, 4, 6, 6, 4, 5, = 57,7 pkt.
 
W tych regatach, załaogi poza omegami starowały również na jachcie kabinowym Venus.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego