60 lecie Klubu - Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

60 lecie Klubu

Wydarzenia
19 września Klub uroczyście obchodził 60 rocznicę swego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się od startu do finałowych regat o „Puchar Pogorii”. Regaty te kończyły cały cykl regat, który kolejno organizowały kluby żeglarskie „Hutnik”, „Fregata" i „Zefir” działające na jeziorem Pogoria I.
W godzinach południowych, w obecności klubowiczów, uczestników regat i zaproszonych gości, nastąpiło podniesienie bandery i ogłoszenie wyników regat.
Regaty
Regaty wygrała załoga:
-
W klasie Omegi Turystycznej nasze załogi w składzie:
Marek Słaboń – sternik, Marlena i Jacek Duraj – załoga
Małgorzata Wróbel – sternik, Ewa i Witold Wróbel – załoga
zajęły odpowiednio 3 i 4 miejsce.
Po ogłoszeniu wyników, na wszystkich przy ognisku czekał smaczny żurek i kiełbaski.
W świetlicy klubowej odbył się dalszy ciąg uroczystości, w którym udział wzięli:
- Kazimierz Karolczak - wicemarszałek Województwa Śląskiego,
- Zbigniew Podraza – prezydent Dąbrowy Górniczej,
- Zbigniew Kałuża – z-ca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
- Gabriel Kamiński - prezes Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
- Górnośląskiego Oddziału PTTK reprezentowali – prezes - Krzysztof Bywalec, wiceprezesi – Marian Zapa i Bogdan Gliński oraz skarbnik Tomasz Biernat,
- komandorzy i członkowie zaprzyjaźnionych klubów żeglarskich oraz członkowie naszego klubu.
W czasie uroczystości, komandor Klubu przedstawił krótka historię Klubu w obrazach. Po wystąpieniu komandora, głos zabrali marszałek województwa i prezydent miasta, którzy wręczyli Klubowi pamiątkowe upominki, zaś prezes Śl.OZŻ wręczył nadane Klubowi odznaczenie „Zasłużony dla Żeglarstwa Śląskiego”.
Członkowie Klubu otrzymali liczne odznaczenia i wyróżnienia PTTK oraz żeglarskie. Klub otrzymał również cenną pamiątkę w postaci pięknego sportowego plakatu z igrzysk olimpijskich z 2012 roku z Londynu od kol. Tomasza Mazura, który działa w Yacht Klubie Polskim w Londynie. Wszystkie te pamiątki znalazły miejsce w klubowej salce spotkań.
Na zakończenie Komandor Klubu rozkroił okolicznościowy tort, który przygotował kol. Andrzej Bańcerek i zaprosił gości do degustacji ciast przygotowanych przez żony członków klubu, rozpoczynając tym samym część rozrywkowo - towarzyską uroczystości. 
W oczekiwaniu na występ zespołu szantowego i zabawę, zaproszeni gości spotkali się nieformalnie, omawiając problemy turystyki, sportu i żeglarstwa w Polsce, na Śląsku i w Dąbrowie Górniczej.
Całość zwieńczyło żeglarskie karaoke, wytęp zespołu szantowego „Trzecia Miłość” i zabawa do białego rana.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego