- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty
Katowice, dnia 26 września 2016 r.
KOMUNIKAT NR 2/2016

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Zarząd Klubu PTTK TKŻ „Tramp” informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo odbędzie się dnia 22 października 2016 r. (sobota) w świetlicy ośrodka na terenie Klubu „Tramp” przy ul. Żeglarskiej 16 w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy termin godz. 15.00, drugi termin 15.30.
Planowany program Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, powołanie Prezydium, wybór sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie, zatwierdzenie Regulaminu Zebrania.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, zatwierdzenie regulaminów obrad i komisji roboczych.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres od 18.10.2015 r. do 22.10.2016 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Wręczenie nagród i dyplomów.
10. Wystąpienie zaproszonych gości.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium.
13. Przedstawienie zmian do Regulaminu Klubu i głosowanie zmian.
14. Dyskusja, przedstawienie wniosków i sprawy organizacyjne.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Przedstawienie kandydatów do przyszłego Zarządu i Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
17. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
18. Wybory do władz klubu i delegatów na zjazd GO PTTK (24 marca 2017 r.).
19. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
20. I posiedzenie i ukonstytuowanie się Zarządu.
21. Zakończenie Zebrania.

2. Uwagi do Walnego Zebrania.
W Związku z koniecznością wprowadzenia zmian do Regulaminu Klubu, walne zebranie musi odbyć się w pierwszym terminie, dlatego też prosimy o punktualne przybycie na obrady.
Propozycje zmian zostaną wysłane każdemu na podany adres e- mail i zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej klubtramp.pl w zakładce O nas – Do pobrania 10 października.

3. Przygotowanie sprzętu do zimowania.
Zapraszamy wszystkich klubowiczów do prac przy hangarowaniu łodzi na terenie ośrodka klubowego przed walnym zebraniem, w sobotę 22 października. Zbiórka wszystkich klubowiczów o godzinie 9.00 przed hangarem. Jest to nasz klubowy obowiązek.
Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy posiadają prywatny sprzęt pływający na terenie ośrodka o zabranie lub przygotowanie go do zimowania na terenie ośrodka w terminie do 15 października.

4. Najzimniejsza Noc
Zarząd Klubu zaprasza na „Najzimniejszą Noc”, która odbędzie się przy kominku na sali ośrodka po Walnym Zebraniu.

5. Inne informacje
Zarząd Klubu przypomina o konieczności uregulowania przez Członków wszelkich zobowiązań finansowych wobec PTTK i Klubu (również za prąd i nieprzepracowane godziny) w terminie:
  • do dnia 7.10.2016 na rachunek bankowy klubu nr 08105012141000002409850407 w ING Bank Śląski lub
  • do dnia 8.10.2016 r do rozpoczęcia zebrania zarządu u skarbnika klubu.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd Klubu
PTTK TKŻ „Tramp”
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego