- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty

Katowice, dnia 14 września 2013 r.

KOMUNIKAT NR 1/2014


1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Klubu PTTK TKŻ „Tramp” informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo odbędzie się dnia 18 października 2014 r. (sobota) w świetlicy ośrodka na terenie Klubu „Tramp” przy ul. Żeglarskiej 16 w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy termin godz. 15.00, drugi termin 15.30.


Planowany program Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, powołanie Prezydium, wybór sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie, zatwierdzenie Regulaminu Zebrania.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, zatwierdzenie regulaminów obrad i komisji roboczych.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres od 20.10.2013 r. do 18.10.2014 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium.
11. Przedstawienie kandydatów do przyszłego Zarządu i Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
13. Wybory do władz klubu.
14. Dyskusja i sprawy organizacyjne.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
16. I posiedzenie i ukonstytuowanie się Zarządu.
17. Zakończenie Zebrania


2. Przygotowanie sprzętu do zimowania.

Zarząd Klubu zaprasza do prac przy hangarowaniu łodzi na terenie ośrodka klubowego. Zbiórka wszystkich klubowiczów o godzinie 9.00 przed hangarem. Każda dodatkowa para rąk jest mile widziana.
Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy posiadają prywatny sprzęt pływający na terenie ośrodka o zabranie lub przygotowanie go do zimowania na terenie ośrodka w terminie do 11 października.


3. Najzimniejsza Noc

Zarząd Klubu zaprasza na „Najzimniejszą Noc”, która odbędzie się przy kominku na sali ośrodka po Walnym Zebraniu.


4. Inne informacje

Zarząd Klubu przypomina o konieczności uregulowania przez Członków wszelkich zobowiązań finansowych wobec Klubu (również za prąd i nieprzepracowane godziny) w terminie do dnia Zebrania Sprawozdawczego u skarbnika klubu koleżanki Krystyny Sieradzkiej.
Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania, każdy członek klubu ma do przepracowania godziny na rzecz klubu. Nie wypracowane w danym roku godziny traktowane są jako należności wobec Klubu w stosunku 1 godzina = 10 zł.

Zarząd Klubu przypomina, iż członkiem Klubu PTTK TKŻ „Tramp” pozostaje osoba, która ma aktualną legitymację PTTK z opłaconymi składkami i tylko takim członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. W związku z powyższym prosimy wszystkich członków klubu o przybycie na Zebranie z aktualną legitymacją PTTK. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego