- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty


Katowice, dnia 17 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT NR 2/2014

Władze klubu
Dnia 18 X 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu. Na zebraniu wybrano Zarząd, który ukonstytuował się następująco:
- Romuald Gacka
komandor,
- Witold Wróbel
wicekomandor,
- Bogdan Gliński
sekretarz,
- Krystyna Sieradzka
skarbnik,
- Jacek Duraj
członek zarządu ds. ośrodka,
- Jacek Tomanek
członek zarządu ds. sprzętu,
- Zbigniew Karaszewski
członek zarządu ds. imprez i sportu.
Komisja Rewizyjna:
- Piechaczek Jerzy
przewodniczący,
- Olszówka Piotr
wiceprezes,
- Sproncel Czesław
sekretarz.
Informacje
1. Z dniem 31.10.2014r. zlikwidowany został rachunek bankowy w PKP BP.  Został otwarty rachunek w ING Bank Śląski, nr rachunku 08 1050 1214 1000 0024 0985 0407.
2. Członkowie klubu mogą dokonywać wpłat na rzecz Klubu na podany wyżej rachunek bankowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wpłaty, niezależnie od podanego przez wpłacającego tytułu wpłaty, księgowane będą w następującej kolejności:

- zaległości lat poprzednich (w tym nieprzepracowane godziny),
opłaty bieżące w kolejności:
- roczna składka PTTK,
- bieżąca składka klubowa,
- opłata za domek,
- opłata za energię,
- pozostałe należności.
Na rachunek bankowy nie może wpływać opłata na bosmana.
Zapytania o wysokość należności wobec klubu można kierować bezpośrednio do skarbnika klubu lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: tramp@onet.pl

3. Ustalony został termin wiosennego kursu żeglarskiego. Kurs odbędzie się w terminie od 18 kwietnia do 31 maja w soboty, niedziele i dni świąteczne. Organizacją zajmie się kol. Marek Boratyński. Prosimy o rozpropagowanie kursu.
4. Informujemy, że w okresie zimowo-wiosennym funkcje bosmana pełni koleżanka Krystyna Sieradzka. Na ternie ośrodka dostępna jest ubikacja damska na parterze.
5. W terminie do końca marca 2015 r. prosimy kierowników zespołów łodziowych o przekazanie kol. Jackowi Tomankowi informacji o planowanym zakresie prac remontowych przy jachtach wraz z listą koniecznych materiałów. Materiały do remont zostaną zakupione na dotychczasowych zasadach. Indywidualne zakupy materiałów remontowych mogą nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody Zarządu.
6. Wszystkich klubowiczów zapraszamy do zgłaszania się u kol. Jacka Duraja (telefonicznie lub na adres e celem ustalenia pełnienia funkcji sternika dyżurnego w 2015 r.
7. Informujemy, że komunikaty klubowe
z wyjątkiem komunikatów o Walnym Zebraniu będą wysyłane tylko na podane przez klubowiczów adresy poczty elektronicznej.
8. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony klubowej www.KlubTramp.pl, gdzie publikowane są informacje bieżące, komunikaty oraz dyżury sterników na 2015 r. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego