- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty

Katowice, dnia 4 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT NR 1/2015


1. SPRAWY FINANSOWE.

Zarząd Klubu informuje, iż wpłat na rzecz Klubu można dokonywać na rachunek bankowy nr 08 1050 1214 1000 0024 0985 0407 w ING Bank Śląski, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wpłaty, niezależnie od podanego przez wpłacającego tytułu wpłaty, księgowane będą następująco:
• zaległości lat poprzednich (w tym nieprzepracowane godziny),
• opłaty bieżące w kolejności:

- roczna składka PTTK,
- bieżąca składka klubowa,
- opłata za domek,
- opłata za energię,
- pozostałe należności.

Na rachunek bankowy nie mogą wpływać opłaty na bosmana.
Zarząd Klubu prosi o uregulowanie wszelkich zaległych zobowiązań finansowych wobec Klubu w terminie do końca marca oraz o regulowanie należności bieżących.

2. KURS ŻEGLARSKI
Kurs żeglarski odbędzie się w terminie od 18 kwietnia do 31 maja w soboty, niedziele i dni świąteczne. Organizacja zajmie się kol. Marek Boratyński. Prosimy wszystkich klubowiczów o rozpropagowanie kursu.

3. PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO SEZONU
Kierowników zespołów łodziowych prosimy o przekazanie kol. Jackowi Tomankowi aktualnych danych o członkach zespołu łodziowego, a wszystkich klubowiczów zapraszamy do zapisania się do zespołu łodziowego.
Najpóźniej do 4 kwietnia 2015 r. kierownicy zespołów łodziowych proszeni są o zgłoszenie wszelkich potrzeb co do zakupu materiałów do remontu jachtów. Zakupy realizowane będą tylko przez kol. Jacka Tomanka.
Przypominamy, że zwrot za zakupy dokonane indywidualnie może nastąpić na następujących zasadach:
• wyraźna zgoda członka Zarządu Klubu na dany zakup,
• prawidłowo wystawiona faktura na GO PTTK,
• faktury opisana pod względem merytorycznym przez członka Zarządu Klubu, który wyraził zgodę na zakup,
• przekazanie opisanej faktury skarbnikowi klubu przed końcem miesiąca w którym nastąpiły zakupy.
11 kwietnia zapraszamy wszystkich członków Klubu do pracy w hangarze przy wyjmowaniu jachtów do remontu.

4. S
PRAWY OŚRODKA
Informujemy, że na terenie ośrodka jest do sprzedaży domek kol. H. Barańskiego.
Kolega J. Duraj przyjmuje zapisy na Sternika Dyżurnego. Plan dyżurów dostępny jest na stronie internetowej, gdzie również publikowane są wszystkie bieżące informacje.

5. 60 LECIE KLUBU
Powołany został komitet organizacyjny obchodów 60-lecia Klubu w składzie: Bogdan Gliński, Zbigniew Karaszewski, Jacek Tkocz, Wojciech Skóra, Marek Boratyński.
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w obchody jubileuszu Klubu i przekazywanie sugestii komitetowi.
Datę głównych obchodów ustalono na 12 lub 19 września 2015 r na terenie Ośrodka. Plan przedstawia się następująco: regaty, część oficjalna z udziałem zaproszonych gości, ognisko, koncert szantowy.

6. KALENDARZ IMPREZ
4 kwietnia
- Ostatni dzień na zgłoszenie do Kol. Jacka Tomanka zapotrzebowania na materiały do remonu jachtów.
11
- kwietnia Rozpoczęcie remontu jachtów, odpowiednie rozmieszczenie jachtów wewnątrz i na zewnątrz hangaru. Obowiązkowa obecność członków zespołów łodziowych.
25
- kwietnia Wodowanie sprzętu.
1
- maja Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego.
24
- maja Regaty o Puchar Wiosny.
20
- czerwca „Noc Świętojańska”
21
- czerwca Regaty o Puchar Klubu.
27
- czerwca Regaty o Puchar Pogorii.
23
- sierpnia Regaty o Puchar Klubu.
12 lub 19 września
-  Obchody 60-lecia Klubu.
4 października
- Regaty o Puchar Komandora.
17 października
- Slipowanie sprzętu, Walne Zabranie Sprawozdawcze, Najzimniejsza Noc.

Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie.


Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd Klubu
PTTK TKŻ „Tramp”

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego