- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty

Katowice, dnia 22 września 2015 r.
KOMUNIKAT NR 2/2015

1.  Najzimniejsza Noc
Zarząd Klubu zaprasza na „Najzimniejszą Noc”, która przypada w tym roku w sobotę dnia 17 października. W tym dniu odbędzie się hangarowanie i zabezpieczenie sprzętu na zimę na terenie ośrodka klubowego. Początek prac o godz. 9.00.
 
2.  Walne Zebranie Sprawozdawcze
Zarząd PTTK TKŻ „Tramp” informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo odbędzie się dnia 17 października 2015 roku (sobota) w świetlicy ośrodka na terenie Klubu „Tramp” przy ul. Żeglarskiej 16 w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy termin godz. 15.00, drugi termin 15.30.

Planowany program Zebrania:
 1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Powołanie Prezydium.
 4. Wybór sekretarza Zabrania.
 5. Powołanie Komisji Mandatowej.
 6. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 7. Zatwierdzenie regulaminów: obrad i komisji roboczych.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Powołanie Komisji: Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
 10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres 20.10.2012 r. do 19.10.2013 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zakończenie Zebrania.
 
3.  Inne informacje
 
 1. Zarząd Klubu przypomina o konieczności uregulowania przez Członków wszelkich zobowiązań finansowych wobec Klubu w terminie do dnia Zebrania Sprawozdawczego u skarbnika klubu koleżanki Krystyny Sieradzkiej. Zarząd Klubu informuje, iż wpłat na rzecz Klubu można dokonywać również na rachunek bankowy nr 08 1050 1214 1000 0024 0985 0407 w ING Bank Śląsk
 2. Zarząd Klubu przypomina, że członkiem Klubu PTTK TKŻ „Tramp” pozostaje osoba, która ma aktualną legitymację PTTK z opłaconymi składkami i innymi zobowiązaniami wobec Klubu i tylko takim członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 
Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd Klubu
PTTK TKŻ „Tramp”

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego