Aktualności - Tramp

Przejdź do treści
Aktualny wykaz sterników dyżurnych dostępny jest w menu Sternicy i załogi

Dzięki zaangażowaniu członków klubu, zobowiązani przepisami związanymi z wycinką drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, na terenie naszego ośrodka zostało zasadzonych 30 nowych drzewek.
Zgodnie z wymaganiami Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza zasadzone drzewka podtrzymują solidne, trudne do przeoczenia drewniane kratownice - również zgodne z wymaganiami Urzędu.
Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy dbać o nowe drzewa, a one będą pięknie rosły, dając nam w lecie odrobinę cienia.
Jesienią natomiast spadające z nich liście stworzą idealne schronienie dla jeży i innych drobnych stworzeń. Pamiętajcie proszę, że opadłe liście zatrzymują i magazynuje wodę w glebie, a zimą izolują i niwelują wahania temperatur, chroniąc rośliny przed przemarzaniem. Dlatego, jeśli chcecie wykonać prace na rzecz klubu - nie warto grabić ich wszędzie. Oczyszczenie głównej drogi, przejść i ścieżek wystarczy.Sprawy bieżące 8.10.2021 r.

Ośrodek
 
 
W związku z koniecznością nasadzenie 30 szt. drzew, po wycince zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Dabrowa Górnicza, zapraszamy w dniach 9-10, 16-17, 23-24 października na teren ośrodka. Akcją kieruje Jacek Duraj, wskazuje miejsca sadzenia i wydaje sadzonki.
 

Na dzień 3 listopada 2021 zaplanowano przygotowanie infrastruktury Ośrodka TKŻ TRAMP do zimy. Toalety zostaną zalane płynem niezamarzającym i zamknięte. Główny zawór wody zostanie zakręcony.

Sprawy organizacyjne
 
Ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny nie ma na razie terminu Walnego Zebrania - zgodnie z ustaleniami z PTTK czekamy na ich decyzję kiedy Koła i Kluby mają odbyć Walne Zebrania.

 
Jachty
 
Na dzień 30 października zaplanowano slipowanie łodzi. Wszystkie zespoły łodziowe proszone są o przygotowanie jachtów do zimowania. Slipowanie zaczynamy o godz. 10:00. Akcją kieruje kol. Jacek Tomanek.

Sprawy pozostałe
 
 
Przypominamy o konieczności odpracowania godzin prac na rzecz Klubu. Nadal  do  wykonania  pozostają  m.in.  remont  pomostu stałego,  renowację bramy  i  ogrodzenia, wykonanie nasadzeń drzew, wykończenie ścian korytarza i świetlicy (malowanie).
 
Ze względu na ograniczone funkcjonowanie Ośrodka w 2020 dopuszczona zostaje możliwość odpracowania godzin z 2020 w sezonie 2021. Rozliczenie sumaryczne zostanie dokonane na koniec sezonu 2021.

TKŻ TRAMP planuje także organizację szkolenia na stopień żeglarza jachtowego w roku 2022. Szczegóły przekazane zostaną mailowo, jak i umieszczone będą na stronie internetowej oraz stronie Facebook Klubu. Zachęcamy Klubowiczów do rozpropagowania możliwości odbycia szkolenia w naszym Klubie wśród rodzin, znajomych oraz w miejscach pracy. Prosimy o ich przekazywanie do osób potencjalnie zainteresowanych zdobyciem uprawnień żeglarskich.

Przypominamy o regulowaniu należności (składki, opłaty za domki i pozostałe opłaty).

Uchwała nr 85/XXXVI/2021
Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zamontowanego na terenie ośrodka żeglarskiego Turystycznego Klubu Żeglarskiego „TRAMP” nad Jeziorem Pogoria I w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeglarskiej 16.
Na podstawie § 30 pkt 4 i pkt 11 Statutu Górnośląskiego Oddziału PTTK, Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach postanawia:

§ 1
Wprowadzić Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zamontowanego na terenie ośrodka Turystycznego Klubu Żeglarskiego „TRAMP” nad Jeziorem Pogoria, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Zarządowi TKŻ TRAMP.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uwaga
Regulamin moitoringu wizyjnego dostępny jest do pobrania w zakładce "O nas" - w częśći "Dokumenty i pliki do pobrania".

Przypominamy o terminowy opłacaniu składek PTTK.

Zgodnie ze Statutem PTTK składkę za dany rok należy wnieść do dnia 31 marca danego roku.
Po tym terminie osoby, które nie opłaciły składki tracą prawa członka PTTK, a tym samym przestają byc członkami kół PTTK (w tym TKŻ TRAMP).

Wysokości składek PTTK
- składka normalna 65 zł / rok
- składka ulgowa 40 zł / rok
- składka ulgowa 30 zł / rok (ucząca się młodzież - do 26 roku życia)
- składka ulgowa młodzieżowa półroczna 20 zł

Składki na rzecz klubu TKŻ TRAMP
- składka normalna 25 zł / miesiąc
- składka ulgowa 11 zł / miesiąc (ucząca się młodzież - do 26 roku)

Komunikat klubowy 1/2021 - fragmenty

1) Ośrodek
Na dzień 10 kwietnia 2021 zaplanowano uruchomienie infrastruktury Ośrodka TKŻ TRAMP. Po przerwie zimowej, odkręcona zostanie woda na Ośrodku oraz przywrócone zostanie funkcjonowan ie toalet. Pomieszczenia typu świetlica, magazynki na piętrze, czy stolarnia pozostaną na ten moment zamknięte, aż do czasu rozpoczęcia sezonu żeglarskiego.

Na obecną chwilę ośrodek będzie funkcjonować na podobnych zasadach, jakie obowiązywały Nas w sezonie 2020:
 • na teren Ośrodka wstęp mają tylko Klubowicze oraz najbliżsi Członkowie ich rodzin;
 • wprowadza się zakaz przebywania osób trzecich,gości,osób odwiedzających;
 • poruszając się po wspólnych obszarach Klubu zasłaniamy usta i nos używając maseczki;
 • w każdym z pomieszczeń toalet może równocześnie przebywać tylko jedna osoba;
 • po skorzystaniu z pomieszczenia toalet dezynfekujemy samodzielnie powierzchnie, z którymi mieliśmy kontakt;
 • prosimy o stosowanie się do ogólnych zasad obowiązujących w Polsce;
 • w przypadku niejasności należy podporządkować się poleceniom uzupełniającym wydawanym przez Członka Zarządu, Sternika Dyżurnego lub osoby pełniącej funkcję „Bosmana".

Ponieważ zależy nam Wszystkim by Ośrodek, choć zapewne w ograniczonym stopniu, funkcjonował w sezonie 2021 prosimy o stosowanie się do wszelkich zarządzeń. W przypadku niestosowania się Klubowiczów i Sympatyków do w/w zasad, lub wystąpienia zagrożenia COVID-19, Zarząd zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia funkcjonowania Ośrodka.

2) Sternik dyżurny
Pilnie prosimy o zgłaszanie się do kol. Jacka Duraja w celu ustalenia terminu pełnienia tzw. Sternika dyżurnego.

3) Sprawy organizacyjne
 • Informujemy, że Zarząd podjął uchwałę o wprowadzeni u zmiany stawki za dzierżawę terenu pod domek. Dotychczasowo obowiązująca stawka roczna w wysokości 25 zł/m2 podniesiona zostaje do kwoty 40 zł/m2, która to obowiązywać będzie w roku 2021. Jednocześnie podjęta została uchwała o likwidacji dotychczasowej opłaty tzw. „na Bosmana".
 • W związku ze zmianą ceny prądu otrzymaną od Tauron zmianie ulega stawka za energię elektryczną. Nowa stawka na rok 2021 wynosi 1,7 zł / kWh. Prosimy o podanie stanów liczników do 30 kwietnia 2021, by rozliczyć zużyty prąd z 2020 roku wg poprzednio obowiązującej stawki. W przeciwnym wypadku zaistnieje konieczność rozliczenia prądu wg nowej stawki.
 • Ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny wszystkie imprezy pozostają na ten moment zawieszone. O zmianach będziemy informować na bieżąco.
 • Panująca sytuacja nie pozwala także na organizację ważnego wydarzenia, jakim jest Walne Zebranie. Zgodnie z otrzymanym i cytowanym poniżej stanowiskiem Zarządu Głównego PTIK, organizacja Walnego Zebrania zostaje odsunięta do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego .

4) Jachty
Wraz z uruchomieniem infrastruktury Ośrodka, t.j. od 10.04.2021 zapraszamy wszystkie zespoły łodziowe do wykonania niezbędnych prac przy jachtach (oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego). Prosimy, by jachty znalazły się na wodzie najpóźniej w weekend 24/25 kwietnia 2021. Wszelkie potrzeby materiałowe prosimy już teraz zgłaszać do kol. Jacka Tomanka.

5) Sprawy pozostałe
 • Na sezon żeglarski zaplanowano prace obejmujące m.in. remont pomostu stałego, renowację bramy i ogrodzenia, wykonanie zaległych nasadzeń drzew, wykończenie ścian korytarza i świetlicy (malowanie). Ze względu na ograniczone funkcjonowanie Ośrodka w 2020 dopuszczona zostaje możliwość odpracowania godzin z 2020 w sezonie 2021. Rozliczenie sumaryczne zostanie dokonane na koniec sezonu 2021.
 • Informujemy, iż wzorem ubiegłego roku na terenie Klubu odbywać się będą półkolonie organizowane we współpracy z firmą Join Us. Szczegóły znajdują się na stronie www.joinus .pl - zainteresowani rodzice proszeni są o bezpośredni kontakt z Marcinem lub Izą z w/w firmy. 501314 144 lub 506 383 867.
 • TKŻ TRAMP planuje także organizację szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. Szczegóły przekazane zostaną mailowo, jak i umieszczone będą na stronie www .klubtramp.pl oraz stronie Facebook Klubu. Prosimy o ich przekazywanie do osób potencjalnie zainteresowanych zdobyciem uprawnień żeglarskich.

KOMUNIKAT KLUBOWY 3/2020

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.


Niniejszym informuję, iż Zarząd Główny PTTK w dniu 26.09.2020, podjął uchwałę nr 187/XIX/2020 w sprawie zwołania w terminie do końca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK. Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK zostaje zwołany w celu dokonania zmian w Statucie PTTK oraz podjęcia niezbędnych uchwał dotyczących działań Towarzystwa w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym przedłużenia trwania kadencji władz Towarzystwa na wszystkich szczeblach. Jest to konsekwencja ustawy z dnia 19 czerwca 2020, tzw. Tarczy 4.0 i zapisu dotyczącego kadencji władz Stowarzyszeń.


Na mocy otrzymanego komunikatu, Zarząd Turystycznego Klubu Żeglarskiego TRAMP podjął uchwałę o przełożeniu terminu Walnego Zebrania.

W tej chwili, jako Zarząd nie jesteśmy w stanie podać konkretnie nowej daty. Liczymy, że Walne Zebranie będzie mogło odbyć się na wiosnę 2021. Jednak więcej szczegółów będziemy mogli podać po Nadzwyczajnym Zjeździe PTTK, gdzie Delegaci głosować będą niezbędne zmiany w Statucie PTTK umożliwiające przedłużoną działalność władz na wszystkich szczeblach Stowarzyszenia.
Równocześnie informujemy, iż działając w zgodzie z Ustawą, Zarząd Główny PTTK przedłużył kadencję władz we wszystkich strukturach PTTK. Tym samym wybory władz w jednostkach organizacyjnych zostają przesunięte.

Z żeglarskim pozdrowieniem
ZARZĄD KLUBU

Wróć do spisu treści